Korzystając w jakikolwiek sposób z niniejszej strony zwanej dalej Serwisem lub prenumerując elektroniczny biuletyn, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAMA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 33/2 81-309 w Gdyni NIP: 586-23-11-031 Regon: 365633509 KRS: 0000641817.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przesłanego zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub
    • w przypadku formularza zapisu do tzw. newslettera do przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem platformy Implebot (implebot.pl)
  • jeśli w wyniku zapytania nie dojdzie do zawarcia żadnej umowy to Pani/Pana dane osobowe bedą przechowywane przez 4 tygodnie od daty wysłania zapytania.
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Wszelkie zgłoszenia z tym związane prosimy kierować na nasz adres e-mail: biuro@dama-rolety.pl lub telefonicznie: 58 661 48 88
  • ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
  • podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Pani/Panu kontakt z nami.

Każdego użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: https://www.dama-rolety.pl/dama/polityka-prywatnosci

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników Serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisu i nie prenumerować elektronicznego biuletynu Serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony poprzez wypełnienie formularza o podanie niektórych swoich danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Subskrypcja Bezpłatnego Biuletynu

Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego biuletynu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te należy wypełnić obowiązkowo.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej biuletynu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi biuletyn. Podane imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu (np. zmiany, nowości, informacje), niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne.

Informacje komercyjne wysyłane są sporadycznie.

Rezygnacja z Subskrypcji

Każdy subskrybent zawsze ma prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy Serwisu.

Każdy z wysłanych e-maili zawiera w swojej treści link do automatycznego wypisania się z listy. Jeśli subskrybent nie chce otrzymywać więcej wiadomości powinien kliknąć link umieszczony na końcu e-maila. Wówczas zostanie on automatycznie wyrejestrowany z listy, z której otrzymał wiadomość.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Prawa Autorskie

Zawartość strony w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące Serwis na tej domenie stanowią moją własność lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało to inaczej ze mną uzgodnione.

Umów się na pomiar:

Gdynia: 58 661-48-88
Gdańsk: 58 348 06 35
biuro@dama-rolety.pl
Przejdź do formularza